Leden cliëntenraad Star-shl

Star-shl is een stichting die medische diagnostiek levert. De diagnostische centra zijn opgericht door en voor huisartsen om onafhankelijke eerstelijnsdiagnostiek mogelijk te maken en zo optimaal mogelijk te organiseren, voor het welzijn van de patiënt. Onze 1.400 medewerkers leveren een uitgebreid palet aan diagnostische diensten voor meer dan 2.500 huisartsen, verloskundigen en zorgprofessionals werkzaam in andere zorginstellingen.
We nemen bloed af en voeren functie- en beeldvormende onderzoeken uit, zoals ECG en longfunctie. Bij huisartspraktijken begeleiden we patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes of een hoge bloeddruk. Ook heeft Star-shl de grootste trombosedienst van het land. Als samenwerkingspartner van de huisarts organiseren we daarnaast scholingen, diagnostisch toetsingsoverleg en lezingen. We participeren in wetenschappelijke studies vanuit een groot academisch netwerk. Dit doen we allemaal vanuit onze kernwaarden ‘samen’, ‘hartelijk’ en ‘toonaangevend’. Deze kernwaarden zitten in het DNA van onze medewerkers.

De cliëntenraad
Bij Star-shl staan de patiënt en zijn naaste omgeving centraal, zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid.
De cliëntenraad speelt een belangrijke rol in het vormgeven van waardevolle zorg. De raad kent de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben. Op basis hiervan behartigt de raad hun belangen. Wettelijk gezien heeft een cliëntenraad rechten en bevoegdheden op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

Wij zijn een actieve cliëntenraad en vergaderen zes maal per jaar binnen de eigen raad, met daarnaast nog vergaderingen met diverse in- en externe stakeholders (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, OR, andere cliëntenraden, etc.). Tevens zijn wij bezig met het ontplooien van diverse initiatieven op het gebied van contact met onze achterban. U bent waarschijnlijk enkele uren per maand bezig met werkzaamheden voor de cliëntenraad, buiten de vergaderingen om.

De raad bestaat momenteel uit vier leden, inclusief de voorzitter, en wordt bijgestaan door een ondersteuner. Wij zijn op zoek naar uitbreiding van de raad met één of twee nieuwe leden.

Meer informatie over de huidige samenstelling van de cliëntenraad, ons werkplan en verslag van het afgelopen jaar vindt u hier: https://www.star-shl.nl/over-star-shl/clientenraad/

Profiel
Wij verwachten dat u als lid van de cliëntenraad:
 • geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg van Star-shl in het bijzonder;
 • gemotiveerd bent om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten van Star-shl te behartigen;
 • woonachtig bent in regio Rotterdam of West-Brabant en gebruik maakt van de dienstverlening van Star-shl.
 • beschikbaar bent voor de reguliere vergaderingen (om de twee maanden op woensdagmiddag) en tijd kunt vrijmaken voor voorbereiding en diverse andere werkzaamheden buiten de reguliere vergaderingen om.

Vaardigheden
Een lid van de cliëntenraad :
 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het patiënt-/cliëntperspectief;
 • heeft enige kennis van de WMCZ 2018 of is bereid zich deze snel eigen te maken;
 • heeft enige kennis van de (financiële organisatie van) de gezondheidszorg en de medische diagnostiek of is bereid zich deze snel eigen te maken;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënt/cliënt, maar neemt voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • heeft een kritische, positieve en open houding;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • kan goed functioneren in teamverband.

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle patiënten en cliënten van Star-shl. De cliëntenraad streeft er dan ook naar qua samenstelling een afspiegeling te zijn van alle patiënten binnen het werkgebied van Star-shl.

Waarom lid worden van onze cliëntenraad?
 • Leuke, leerzame en interessante ervaring
 • U zorgt er mede voor dat onze dienstverlening goed aansluit op de wensen van cliënten
 • U draagt bij aan goede gezondheidszorg en maakt op maatschappelijk niveau het verschil

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

Meer informatie of direct solliciteren?
Informatie over Star-shl kunt u vinden op www.star-shl.nl. Wenst u meer informatie over de functie? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de clientenraad Jan Meeuwisse via meeuwissejan@gmail.com
Wilt u solliciteren op deze functie? Wij ontvangen uw reactie graag via de sollicitatieknop.

 
Solliciteer
Deel in jouw netwerk
Nummer: 402
Locatie: Bredaseweg 165, 4870 AE, Etten-Leur
Deadline:
Functiecategorie : Vrijwilliger
Opleidingsniveau: MBO niveau 1 /2, MBO niveau 3/4, HBO / Bachelor, WO / MSc, Postdoctoraal
Carriereniveau: Ervaren (minimaal 2 jaar)
Regio: Midden- en West Brabant, Brabant-Zuidoost, Zeeland, regio Rotterdam(-Rijnmond), regio Haaglanden, regio Drechtsteden (Zuid-Holland-Zuid), Zuid-Holland
Powered by Emply